Ons programma ’18-’24

DNA! is volop het programma voor Dilbeek 2018-2024 aan het vormgeven. We legden al enkele ankerpunten vast, maar staan open voor verdere aanvullingen of suggesties. Spreek ons dus gerust aan als je graag nog verder het programma wil uitwerken.

DNA! wil meer doen met uw geld

 • Plannen die er liggen efficiënt en sneller uitvoeren: bvb door privaat/publieke samenwerking of door ervoor te zorgen dat medewerkers van de gemeente zelf genoeg expertise opbouwen
 • Investeren in initiatieven genomen door de burgers die inspelen op de behoeften van de inwoners (schoolondersteunend, korte keten, …), bvb Repair café, Maakhangaar, wijkbudgetten …

Dilbeek… waar iedereen zicht thuis voelt

 • 100% inzetten op een buurtzorgmodel
 • Inzetten op toeleiders in diversiteit
 • Alle verenigingen en organisaties actief stimuleren om inclusief te werken (inzetten bestaande netwerken en een warm onthaal stimuleren)
 • Pragmatisch omgaan met het Vlaams

Elke straat… een fietsstraat

 • Veilige verbindingen tussen dorpskernen
 • Speelweefsel
 • Visie ontwikkeling over en voor elke wijk op maat
 • Schoolstraten maken
 • Bij inrichting van straten: starten met burgerparticipatie
 • Verkeersnetwerksturende mobiliteit
 • Visie op lange termijn  met good practices en goed inrichten van openbare ruimte
 • Sluipverkeer en zwaar verkeer weren uit dorpskernen
 • Elke dorpskern zone 30
 • Een goede verbinding van elke dorpskern naar het fietsgen

Een school voor elk kind

 • Scholen als motor van actief burgerschap
 • Inzetten op brede school
 • School als opstap naar warme gemeente
 • Ondersteunen van onderwijsondersteunende initiatieven

DNA! geeft jou ook na 14 oktober 2018 een stem

 • Inspraak zonder inzicht is als uitspraak zonder uitzicht, dus er moet doordacht en structureel aan burgerparticipatie gedaan worden!
 • Burger au serieux nemen! (correct en tijdig informeren)
 • Ondersteuning aan burgerinitiatieven
 • Van mentaliteit ‘neen want’, naar ‘ja zeker’!
 • Vanuit vertrouwen vertrekken en niet van wat fout kan lopen

Iedereen lid van vzw Dilbeek

 • Vrijetijdsbeleving voor iedereen
 • Ruimte om te experimenteren
 • Ondersteuning verenigingen en nieuwe initiatieven
 • Evenementenloket (aanvragen) moet eenvoudiger: vrijwilligersloket
 • Respect voor de vele Dilbeekse vrijwilligers

DNA! stemt groen

 • Originele groene speelplekken
 • Werk maken van onderhouden parken, pleinen, straten, bos, fietspaden, …
 • Klimaatplan uitvoeren
 • Genoeg ontmoetingsruimte in openbare ruimte versus privatisering van openbare ruimte (bvb. trage wegen e.a.)
 • Actief ondersteunen van volkstuintjes, fietspunt, Repaircafé, Maakhangaar, Voedselteams …

Feest in elke wijk!

 • Vertrekken vanuit vertrouwen
 • Wijkbudgetten
 • Elke wijk is anders dus heeft andere noden! Wijkwerk op maat! Buiten en speelruimte, aanleg straten … maw Beleid dat rekening houdt met de verschillen tussen de deelgemeentes en zelfs tussen de wijken en beleid aanpassen op wijkniveau
 • Ondersteunen van initiatieven die wijkbewoners zelf nemen
 • Openstaan, faciliteren  en activeren van alternatieve woonvormen/woonconcepten in elke kern
 • Vrijetijdsaanbod in je buurt: Westrand komt naar je buurt
 • Buurtwerking: begeleiding bij start, stoep en drempel, ondersteuning
 • Overkoepelend raad van buurtcomité’s: interacties, goed practices …

De jongeren zijn het NU

 • Maak het jongeren gemakkelijk iets te organiseren in Dilbeek
 • Castelhof verder uitbouwen als experimenteerruimte voor jongeren, praktisch in gebruik
 • 1 aanspreekpunt voor de jeugd/jeugddienst, ook administratieve ondersteuning
 • Jeugdraad als draaischijf voor jongerenparticipatie
 • Versterken van groene en open ruimte en plekken waar jongeren naar toe trekken

Van figurant naar regisseur

 • Neem regierol op in Ruimtelijke ordening/inrichting buitenruimte/ wonen/ zorg!/
  proactief visie ontwikkelen en samen met projectontwikkelaars uitvoeren wat wij waar willen! Sturend Ruimtelijk ordeningsbeleid
 • Sturende regierol in woonbeleid actief opnemen: actief kopen/verkopen/mix stimuleren, …
 • Betaalbaar wonen realiseren
 • Openbare gronden gebruiken voor noden en behoeften
 • College moet vertrouwen hebben in de ambtenaren en het niet altijd beter willen weten!
 • (startende) ondernemers ondersteunen

 

 

Advertenties

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: